Industriell ekonomi

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi kombinerar tre viktiga kunskapsområden – ekonomi, teknik och datavetenskap. Den multidisciplinära kompetensen är viktig för att kunna hantera komplexa och utmanande teknikintensiva problemställningar. Förmåga att tillämpa kunskaper samt kommunicera och samverka mellan kompetensområden är central för våra ingenjörer.
Arbetslivsanknytning: 

Undervisningen sker ofta casebaserat, samt i projekt där studenter utför uppgifter inspirerade eller definierade av företag och organisationer. Teorier, modeller och metoder som används i arbetslivet tränas under utbildningen. Träning i kritiskt tänkande, etik, hållbarhet och kommunikation.

Kompetens: 
Business development
Skills in oral and written presentation
Industrial engineering and management
Innovation
Industrial analytics
Computer science
Marketing
Organisation
Problem solving
Project management
Strategy
Branscher: 
Management consulting
IT
Energi
Bygg
tillverkning
life sciences
logistik

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.