Inbyggda system

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
Programmet har fokus på programmering och design av inbyggda system. En person med en masterexamen i inbyggda system har djupa kunskaper på avancerad nivå i design, konstruktion och analys av inbyggda datasystem. Personen kan skriva programvara för inbyggda system i många utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigmer efter utbildningen, och kan även lätt ta till sig nya språk och utvecklingsmiljöer. Detta innebär att personen kan utveckla den programvara som styr olika delar i tekniska system. En person med en masterexamen i inbyggda system kan även designa och analysera system med hårda realtidskrav samt designa hårdvara. Personen kan även betrakta helheten av ett system som innehåller hårdvara, mjukvara, externa komponenter, styralgorithmer, signalbehandling m.m. Uppsala universitet är ledande i forskningen inom datavetenskap och systemteknik.
Inriktningar: 

En person med en masterexamen i inbyggda system har skapat sig en egen personlig profil utifrån intressen, eller så har han/hon specialiserat sig på datavetenskap eller systemteknik.

Arbetslivsanknytning: 

Undervisningen består dels av traditionella kurser med föreläsningar och seminarier, dels av projektorienterade kurser. Kurserna omfattar både teoretiska och praktiska aspekter på inbyggda system. Alla kurser fokuserar på färdigheter och kunskaper som har stor betydelse för ingenjörer eller forskare inom inbyggda system. Studenterna kommer under utbildningen i nära kontakt med den forskning som bedrivs på universitetet. Det är också vanligt att utföra examensarbeten hos företag som jobbar med eller tillverkar inbyggda system. Programmet ges på engelska.

Yrkesgrupp: 
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Forskning/Utveckling
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Analog och digital elektronik
Beräkningsvetenskap
Datorbaserad mät- och styrteknik
Databeräkningar
Datakommunikation och databaser
Matematik
tillämpad
Mikrodatorteknik
Muntlig och skriftlig presentation
Människa- datainteraktion
Problemlösning
Programutveckling
Programmering i MATLAB C och LabVIEW
Projektarbete
Projektarbeten med internationella samarbeten
Reglerteknik
Systemanalys
Systemteknik
Branscher: 
Bilindustri
Avionik
Telekommunikation
Hållbarhet
Infrastruktur
Läkemedel
Akademi
Befattningar: 
Forskare

 Mjukvaruarkitekt
Projektledare
Systemutvecklare
Testutvecklare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.