Hållbar utveckling

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med masterexamen i hållbar utveckling har en holistisk grund och kan analysera frågor kring hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Personen kan även värdera olika hållbarhetsdiskurser och dess antagande ur olika perspektiv. Dessutom har personer med masterexamen i hållbar utveckling vanan att hantera specifika verktyg för att identifiera, analysera och formulera komplexa problem.
Inriktningar: 

En person med en masterexamen i hållbar utveckling har själv skapat sig en unik profil utifrån flera av de kurser som programmet erbjuder, beroende på intresse och tidigare utbildning.

Arbetslivsanknytning: 

Under programmets tredje termin kan studenten välja att fördjupa sig inom flera av de kurser som programmet erbjuder, eller göra praktik. 

Yrkesgrupp: 
Forskning/Utveckling
Kompetens: 
Biologi
Biologisk mångfald
Ekologi
Energiteknik
Geologi
Husbyggnadsteknik
Kemi
Kemi i fasta ämnen
Kemikunskaper som skiljer sig beroende på inriktning
Konstruktion i betong trä och stål
Kvalitetsteknik
Materialkemi
Naturgeografi
Problemlösning
Produktutveckling och konstruktion
Programutveckling
Projektarbeten med internationella samarbeten
Systemanalys
Systemteknik
Tillverknings- och produktionsteknik
Branscher: 
En masterexamen i hållbar utveckling är aktuell inom samtliga branscher
Befattningar: 
En masterexamen i hållbar utveckling är aktuell för många av samhällets olika befattningar

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.