Fysik

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En masterexamen i fysik ger, beroende på inriktning, fördjupning inom områdena material, energifysik, kärn-partikelfysik, teoretisk fysik, fysikens didiaktik, astronomi, geofysik eller meteorologi. En person med en masterexamen i fysik har inblick vilka problemställningar som finns inom respektive område. Personen har också förståelse om grunderna till olika fenomen och vilka modeller som används för att beskriva dem. Han eller hon kan knyta ihop observationer, simuleringar och teori på ett avancerat sätt. Studenten får under programmet nära kontakt med forskning, och kan efter examen fortsätta som doktorandstudent eller arbeta med forskning och utveckling i statlig verksamhet eller i näringslivet.
Inriktningar: 
  • Materialfysik: Kunskap för att kunna studera, förstå och utveckla nya material anskaffas.
  • Energifysik: Kunskaper inom nutida och framtida energiproduktion inom fission, fusion och förbränning, inklusive kunskaper om förnyelsebara energikällor förvärvas.
  • Kärn- och partikelfysik: Subatomära partiklars fysik samt de metoder som används för att testa Standardmodellen och framtida teorier i storskaliga experiment lärs ut.
  • Teoretisk fysik: Kvantfält och strängteori och hur fysikaliska teorier används för att beskriva vårt universum studeras.
  • Fysikens didaktik: Studenten förvärvar kunskap om hur allmän fysik kan förklaras och läras ut på ett pedagogiskt sätt.
  • Astronomi och rymdfysik: Strukturbildning på makroskopiska skalor, från jordens magnetfält till universums storskaliga struktur studeras. Det finns ett tätt samspel mellan instrumentering, observationer och teoriutveckling.
  • Geofysik: Jorden studeras med hjälp av bl.a. GPS-mätningar, seismologi och gravimetri.
  • Meteorologi: Atmosfär, klimat och väder studeras genom både teori och observationer.
  • Materialteori
Arbetslivsanknytning: 

Masterprogrammet i fysik är huvudsakligen forskningsförbereddande, dvs om du vill doktorera ska du först genomgå detta program.
Forskningsanknytningen är en utpräglad aspekt av programmet. Det finns dessutom stort utrymme för projektarbete (utöver själva examensarbete).

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Astronomi
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Analog och digital elektronik
beroende på inriktning
Beräkningsvetenskap
Datorbaserad mät- och styrteknik
Databeräkningar
Datakommunikation och databaser
Energiteknik
Fysik
Fysikkunskaper som skiljer sig beroende på inriktning
Färdigheter i muntlig och skriftlig presentation
Geografiska informationssystem (GIS) och kartläggning beroende på inriktning
Geoteknik och fältmätning
Kvantfysik
Matematik diskret
Matematik tillämpad
Matematisk analys
Materialanalys beroende på inriktning
Mikro- och nanoteknik
Mätvärdesinsamling och hantering av mätdata
Problemlösning
Programutveckling
Parallell programmering
Projektarbete
Projektarbeten med internationella samarbeten
Teknik- och vetenskapshistoria
Visualisering
Ytors fysik och kemi beroende på inriktning
Branscher: 
Akademi
Hållbarhet
life science
finans
Myndigheter
Infrastruktur
Kommuner och landsting
Befattningar: 
Analytiker
Forskare
Projektledare
Konsult
expert på
dataexpert
utredare
mjukvaruutvecklare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.