Fysik

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Personer med en kandidatexamen i fysik har goda kunskaper inom matematik och fysik samt forskningsmetodik. Programmet förbereder för fortsatta studier och högkvalificerat arbete inom olika delar av näringslivet. Personer med en kandidatexamen i fysik behövs inom yrken med höga krav på metod och kunskapen inom området, samt förmåga till kommunikation och samarbete. Dessa fysiker har färdigheter inom matematik och beräkningsvetenskap som de kan tillämpa på problemställningar inom fysik och använda vid behandling av insamlade datamängder. De kan även använda kunskap från närliggande områden för att öka förståelsen för fysiska fenomen. Uppsala universitets forskning inom många av fysikens områden är världsledande.
Inriktningar: 

Från och med hösten 2016 finns fyra officiella inriktningar, men även tidigare läsår fanns möjligheten till fördjupning inom geofysik.

  • Fysik, med spets inom modern fysik (partikelfysik, kärnfysik, energifysik, teoretisk fysik, materialfysik, fysikens didaktik, m.m.)
  • Meteorologi, med spets inom meteorologi och atmosfärfysik
  • Astronomi, med spets inom observationell eller teoretisk astrofysik
  • Geofysik, med spets inom den fysik som styr händelserna i jordens inre
Arbetslivsanknytning: 

Under programmets gång kommer studenterna i nära kontakt med forskarvärlden, i form av besök hos och av forskare. Ungefär tre gånger per halvår äter studenterna lunch med forskare och diskuterar deras forskning. Studenterna läser även en kurs där de följer en forskargrupp och deras arbete under kursens gång. Flera kurser tar dessutom in gästföreläsare från företag eller myndigheter.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Astronomi
Biomedicin/Medicinteknik
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Beräkningsvetenskap
Fysik
Färdigheter i muntlig och skriftlig presentation
Hydrologi/hydrogeologi beroende på inriktning
Kvantfysik
Matematik tillämpad
Matematisk analys
Matematiska modeller
Matematisk statistik
Mätvärdesinsamling och hantering av mätdata
Numeriska metoder
Problemlösning
Programmering
Projektarbete
Projektledning
Reaktorteknik beroende på inriktning
Statistiska metoder
Statistiska modeller
Branscher: 
Hållbarhet
finans
Akademi
Myndigheter
Infrastruktur
Kommuner och landsting
Befattningar: 
Arbetsledare
Beräkningsingenjör
Forskare
Konsult
meteorolog
Projektledare
riskanalytiker
Statistiker
utredare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.