Förnybar elgenerering

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i förnybar elgenerering har teoretisk och praktisk kompetens inom elkraftteknik och nya metoder för förnybar elgenerering. Personen kan därför bl.a. utveckla, konstruera och underhålla kraftverk baserade på förnyelsebar elproduktion eller motsvarande för komponenter (fysiska eller t.ex. programvara) i sådana system. Masterprogrammet i förnybar elgenerering är unikt i Sverige. The Master Program in Renewable Electricity Production is taught in English starting in 2016/17. A graduated in this Master Program has theoretical and practical knowledge in electric Power System technology and understands the electro-mechanical energy conversion of renewable energy sources. Graduates are prepared to participate in the development, construction and operation of power plants based on renewable electricity sources such as wind, wave, solar and hydropower stations.
Inriktningar: 

En person med en masterexamen i Förnybar Elgenerering har själv skapat sig
en unik profil utifrån flera av de kurser som programmet erbjuder,
beroende på intresse och tidigare utbildning.

Graduates in the Master Programme in Renewable Electricity Production create their own profile based on the courses they choose among the ones offered by the program, depending on interest and previous background.

Arbetslivsanknytning: 

Programmet utvecklas i nära samarbete med representanter från elkraftsbranscher. Gästföreläsningar och studiebesök förekommer i utbildningen.

The program is developed in close collaboration with representatives from electric power industries. Guest lectures and field trips are arranged in several courses.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Energi
Forskning/Utveckling
Kompetens: 
Elektroteknik
Elkraftteknik
Energiteknik
Matematik tillämpad
Problemlösning
Projektledning
Systemanalys
Systemteknik
Branscher: 
Akademi
Elbolag
Energiföretag
Ingenjörsfirma
Konsult
Myndigheter
Befattningar: 
Beräkningsingenjör
Forskare
Projektledare
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.