Energisystem

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Ingenjörerna med en examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem har både detaljkunnande och helhetsbild av energisystem i samhället. Med energisystem avses system och processer för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Efter examen kan studenten arbeta med den tekniska utvecklingen av energisystem. En ingenjör med examen från programmet kan ta hänsyn till både ekonomiska och sociala faktorer liksom de ramar som finns för energisystemens växelverkan med ekosystemen. Programmet är ett i sitt slag då det finns närhet till både Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) forskning inom t.ex. bioenergi och Uppsala universitets forskning inom bl.a. vågkraft, batterier och solenergi.
Inriktningar: 

Under utbildningens senare år får ingenjörsstudenten skapa sin en egen profil genom att välja valbara kurser inom exempelvis vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt bioenergi och solenergi.

Arbetslivsanknytning: 

Programmet har ett stort antal gästföreläsningar och ett 30-tal studiebesök. Det ger studenterna god inblick i energianvändningen i svensk industri och i de behov och krav som finns i näringslivet. Universitetsmiljön ger närhet till och inblick i världsledande forskningsprojekt. Vid SLU finns forskning inom bioenergi och vid Uppsala universitet inom vindkraft, vågkraft, solenergi, vätgas och kärnkraft.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Energi
Forskning/Utveckling
Kompetens: 
Biologi
Elkraftteknik
Energiteknik
Fysik
Kemi
Matematik tillämpad
Problemlösning
Branscher: 
Energi
Hållbarhet
Infrastruktur
Kärnkraft
myndigheter.
Befattningar: 
Många olika befattningar

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.