Elektroteknik

Typ: 
Högskoleingenjör
Längd: 
3 år (180 hp)
Personer med en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik är förberedda för att arbeta med utveckling av elektronik och elkraftteknik. De är vana vid att att arbeta i projektform. De har läst kurser i såväl elektronik som elkraft och mät och styrsystem.
Elektroteknik
Inriktningar: 

Programmet har inga inriktningar.

Arbetslivsanknytning: 

Programmets arbetslivsankyntning sker främst genom studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare. Mindre och större projektarbeten förekommer genom hela utbidlningen.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Analog och digital elektronik
Datorbaserad mät- och styrteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik
Energiteknik
Matematik
tillämpad
Mikrodatorteknik
Problemlösning
Programmering i MATLAB
C och LabVIEW
Branscher: 
Kraftbolag (Fortum Vattenfall etc)
Elektrotekniska företag (ABB Simens mm)
Teknikkonsulter (Sweco ÅF etc)
Andra områden: Scania Svenska kraftnät Bombardier Alstom etc
Befattningar: 
Konstrukör
Systemutvecklare
Konsult
driftingenjör
utvecklingsingenjör
projektingenjör

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.