Datavetenskap

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i datavetenskap har bredare och djupare kunskaper inom området datavetenskap än vad en person med en kandidatexamen har inom samma ämne. En person med en masterexamen i datavetenskap har en analytisk förmåga och kunskaper som ständigt är aktuella. Personen kan självständigt inhämta nya kunskaper, lära sig nya tekniker och metoder och snabbt lära sig behärska nya programmeringsspråk. Dessutom har personer med en masterexamen i datavetenskap en god kännedom om metoder och principer för datorer som ett allsidigt hjälpmedel inom diverse områden exempelvis naturvetenskap, teknik och matematik. En person med en masterexamen i datavetenskap har den teoretiska grunden och praktiska färdigheten för att kunna utveckla både system och produkter som innehåller datorer och programvara. Uppsala universitet är världsledande på forskning inom datavetenskap. En masterexamen ger en god grund för att fortsätta sin utbildning med doktorandstudier.
Master datavetare
Inriktningar: 

IT är ett otroligt brett fält och en datavetare kan skilja sig mycket från person till person i inriktning. Programmet har två formella inriktningar men det unika med masterprogrammet i Uppsala är att varje student skapar sin egen specialisering/profil genom att fritt välja kurser. En individuell studieplan för varje student skapas vid programstart i samråd med en studievägledare.

  • Datavetenskap: Inriktningen baseras helt på de kurser som studenten väljer i samråd med en studievägledare. Detta innebär att varje student får en individuellt anpassad studieplan och kan välja att specialisera sig inom en mängd olika områden.
  • Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutveckling: Inriktningen ges tillsammans med School of Software Engineering, Tongji University, Shanghai, Kina. Utbildningens sista år spenderas i Kina och främst kunskaper inom datavetenskap och programutveckling förvärvas. Denna kunskap kompletteras med bl.a. språk och ekonomi.
Arbetslivsanknytning: 

Många av kurserna på master programmet i datavetenskap är arbetslivsinriktade. Som exempel finns det en projektterminsskurs där man jobbar ett halvår med företag enligt projektmetodiken Scrum och utvecklar projekt som företagen själva vill se utförda.

Såväl projektspecifikation som systemarkitektur blir synnerligen "hands-on" och det resultat som produceras inom ramen för projektkursen i är inte sällan något som utvecklas vidare i form av exjobb och sedan slutar som en del av företagens verksamhet. Alla studenter på masterprogrammet gör ett examensarbete i samarbete med näringslivet eller akademin i slutet av sin utbildning.

Yrkesgrupp: 
Forskning/Utveckling
Kompetens: 
Avancerade datorsystem
Datavetenskap
Diskret matematik
Matematik
tillämpad
Mjukvara
Problemlösning
Programutveckling
Programmering
Branscher: 
Akademi
IT
Telekom
Myndigheter
Offentlig sektor
Befattningar: 
Forskare
Mjukvaruarkitekt
Projektledare
Systemutvecklare
Teknikkonsult
testutvecklare.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.