Datavetenskap

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Personer med en kandidatexamen i datavetenskap har en gedigen datavetenskaplig bas för arbete inom olika delar av samhället. De har djupa programmeringsspråkkunskaper i flera olika sorters språk och är förtrogna med den bakomliggande matematiken och teorin. Det är därför lätt för en datavetare att sätta sig in i ett nytt språk snabbt. Personer med en kandidatexamen i datavetenskap kan bl.a. kritiskt granska datavetenskapliga modeller och jämföra dessa med verkligheten samt använda datavetenskapliga metoder för att läsa problem inom teknik eller naturvetenskap. Uppsala universitet är ledande inom forskning inom dataområdet.
Inriktningar: 

Programmet har inga inriktningar.

Arbetslivsanknytning: 

Gäster från industrin hjälper till på ett flertal kurser under programmet, både i kursplanering och genomförande.

Programmet har även en anställd amanuens som arbetar som kontaktperson, dv-pr [at] it.uu.se.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Forskning/Utveckling
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Avancerade datorsystem
Datavetenskap
Diskret matematik
Matematik tillämpad
Mjukvara
Problemlösning
Programutveckling
Programmering
Branscher: 
Akademi
IT
Telekom
Befattningar: 
Programutvecklare
Systemutvecklare
Testutvecklare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.