Dataanalys (data science)

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i dataanalys har förvärvat kunskaper för att förvandla stora mängder data till kunskap. Programmet har fokus på de bästa tillgängliga maskininlärningsmetoder och data engineering system. Studenterna har goda kunskaper inom både de matematiska grunderna till dataanalys och dess beräkningsaspekter.
Inriktningar: 

Inriktning i data engineering fokuserar på hur man behandlar data för distribuerade och högpresterande dataanalys system. Inriktning i maskininlärning och statistik fokuserar på hur man gör avancerade statistiska analyser och arbetar med maskininlärningsmetoder
 

Arbetslivsanknytning: 

Uppsala universitet har en spännande och vital forskningsmiljö inom dataanalys, med ett stort antal forskare från flera olika institutioner, och programmet förbereder studenter för aktivt deltagande i forskningsprojekt, antingen som doktorand eller inom industri. Under programmets andra år får studenter möjlighet att samarbeta med internationellt kända forskargrupper inom dataanalys och med studenter eller experter från andra ämnen i en projektkurs i tillämpad dataanalys.
 

Kompetens: 
Data analysis
Data mining
Machine learning
Cloud computing
Ethics
Critical thinking
Planning
Problem solving
Team work
Branscher: 
Företag som Netflix
Amazon och Spotify
som samlar in användardata för att generera förutsägelser och rekommendationer för deras användare. Företag och forskningscentra som analyserar data från storskaliga vetenskapliga experiment. Myndigheter
kommuner och företag som samlar in och integrerar data från flera olika typer av sensorer (som luftkvalitet
ljud och vattenkvalitet).

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.