Byggteknik

Typ: 
Högskoleingenjör
Längd: 
3 år (180 hp)
Ingenjörerna med en examen i byggteknik har kunskap om hela livscykeln för byggnader och anläggningar, från projektering till rivning. De kan tillämpa sin breda kunskapsbas på verkligheten och har ett ingenjörsmässigt arbetssätt när de löser problem. Personer med en högskoleingenjörsexamen i byggteknik är personer som både kan framställa ritningar och leda arbetet på plats och fyller därmed en viktig roll inom alla företag i byggbranschen. De har kunskaper inom bl.a. ekonomi, samhällsplanering, produktion och installationsteknik.
Inriktningar: 

Det finns tre inriktningar (ej obligatoriska):

  • Konstruktion
  • Produktion
  • Anläggningar
Arbetslivsanknytning: 

Flera kurser innehåller olika grad av samarbete med näringslivet (föreläsare från industrin, studiebesök, projektarbete med kontaktperson från företag). Många studenter gör ett praktikår på ett företag i branschen.

Kompetens: 
Byggproduktion
CAD-teknik och byggnadsutformning
Företagsekonomi
Geodesi och fältmätning
Geoteknik och grundläggningsteknik
Husbyggnadsteknik
Konstruktion i betong/trä/stål
VA-teknik
Vatten- och vägbyggnad
Matematisk statistik
Matematik (tillämpad)
Problemlösning
Projektarbete
Projektledning
Branscher: 
Bygg
Infrastruktur
Kommuner
Landsting
Befattningar: 
Arbetsledare
Beräkningsingenjör
Byggingenjör
CAD-ritare
Forskare
Konstruktör
Miljöansvarig
Projektledare.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.