Biologi/molekylärbiologi

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
En person med en kandidatexamen i biologi har bred biologikunskap, och kan de för programmet relevanta delarna inom matematik och kemi. De teoretiska kunskaperna är väl förankrade i praktiken och biologen kan utföra arbete i laboratorium, fält och datormiljöer på ett kvalitetssäkert sätt. En kandidatexaminand i biologi/molekylärbiologi har fått arbeta i olika sorters grupper och fått träna sin ledarförmåga. En person med en kandidatexamen i biologi kan bl.a. i biologiska system urskilja och påvisa såväl grundläggande strukturer och samband som effekter av variation och slumpmässighet samt sammanställa och analysera stora mängder data. Personen har även förståelse för de biologiska systemens komplexitet.
Inriktningar: 

De två första åren är samma för alla, sedan får studenterna välja kurser själva och får på så sätt olika kompetens. Vanliga inriktningar är t.ex. molekylärbiologi eller naturvårdsbiologi.

Arbetslivsanknytning: 

Minst var tionde vecka anordnas ett yrkeslivsseminarium och studenterna har möjlighet till praktik och studiebesök.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Biologisk mångfald
Cellbiologi
Ekologi
Evolution
Kemi
Molekylärbiologi
Branscher: 
life science
Miljövård
Naturvård
Läkemedel
Hållbarhet
Akademi
Myndigheter
Befattningar: 
Konsult
Projektledare
utredare
Forskare
fältarbetare
lärare
miljöstrateg
miljöhandläggare
Biolog
Ekolog
limnolog
Naturvårdare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.