Bioinformatik

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en examen från masterprogrammet i bioinformatik kan kombinera datavetenskap, matematik och biologi. Denna kunskap kan användas för att utveckla och använda verktyg som tar fram stora mängder data gällande DNA/RNA/proteinsekvenser, mätdata, genuttryck och molekylstrukturer. Efter utbildningen ska personen kunna delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom skilda områden.
Inriktningar: 

Studenten får skapa sin egen spetskompetens inom ett eller flera områden genom att välja olika kurser under programmets senare år.

Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Forskning/Utveckling
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Bioinformatik
Biologi
Datavetenskap
Evolution
Informationshanteringssystem
Kemi
Matematik
tillämpad
Molekylärbiologi
Molekylärmedicin
Problemlösning
Programvaruteknik
Programutveckling
Programmering
Projektarbete
Statistiska metoder
Statistiska modeller
Branscher: 
Akademi
Bioteknik
IT
Läkemedel
life science
Befattningar: 
Forskare
Mjukvaruarkitekt
Statistiker
Systemutvecklare
Testutvecklare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.