Proppen

Under höstens mottagningar arrangerar Uppsala teknolog­ och naturvetarkår en propedeutisk kurs, repetitionskurs, i matematik. Denna kurs kallas för ”Proppen”.

Proppen är ett samarbete mellan Uppsala teknolog­ och naturvetarkår och matematiska institutionen vid Uppsala Universitet. Under MFK­ och TD­mottagningens två veckor får nya TekNat­studenter chansen att repetera gymnasiematematiken under tio lektionstillfällen.

Propplärarna tillsätts i början av mars och träffas ett antal gånger under våren för att få en pedagogisk utbildning. Tillsammans lyssnar vi på gästföreläsare, diskuterar Proppens roll för nya studenter samt bekantar oss med materialet och varandra.

Syftet med Proppen är inte bara undervisning på det traditionella sättet, det är även ett tillfälle för de nya studenterna att få lära känna både sina nya klasskamrater och universitetet. Propplärarna är alltid äldre studenter som själv har erfarenhet av studentlivet och kan svara på många frågor, inte bara de som handlar om matematik utan även om livet som student vid Uppsala Universitet!