Mottagningar

Uppsala teknolog- och naturvetarkår arrangerar under två veckor i slutet av sommaren/början av våren mottagningsverksamhet för nykomna studenter på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet. Detta för att ge studenterna möjligheter att lära känna varandra samt att introducera studenterna till studentlivet i Uppsala.

Kåren anordnar centralt via sina kommittéer mottagningar för nya teknolog- och datavetarstudenter, studenter på det teknisk-naturvetenskapliga basåret samt masterprogrammen på fakulteten. 

Utöver de centralt anordnade mottagningarna arrangerar även flera av kårens sektionsföreningar mottagningar för deras respektive studenter. Kandidatprogrammet i matematik, fysik eller kemi, ämneslärarprogrammet i matematik, fysik eller kemi samt Matematik A 25 hp är en del av MFK-mottagningen samtidigt som Geovetar- och Biologmottagningen hålls för alla studenter som ska studera Biologi, Geovetenskap samt Biovetenskap.