UTN centralt

Inom UTN:s centrala verksamhet finns utmaningar och uppdrag som passar alla. Du som student kan bland annat engagera dig i Fullmäktige för att påverka hela organisationens framtid, eller i kårstyrelsen för att kontinuerligt arbeta med att förbättra UTN som organisation. För den produktive kan förvaltningsansvarig locka, där alla kårens tillgångar är dina verktyg, eller Technas redaktion där dina kreativa sidor lyfts fram och utvecklas. Läs mer om alla spännande engagemang här!

Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter som väljs av fullmäktige. 2 av ledamöterna är UTN:s Ordförande och Vice ordförande som är heltidsarvoderade. Övriga 5 ledamöter studerar samtidigt. Hela styrelsen tillsätts under fullmäktige-sammanträdet i april.

Ledamot

Som ledamot i kårens styrelse har du möjlighet att utveckla UTN som organisation och driva den taktiska verksamheten. Styrelsen visionerar, planerar och ser till att de strategiska mål som fullmäktige sätter upp blir verklighet. Genom att engagera dig i kårens styrelse får du insyn i hela verksamheten och möjlighet att påverka UTN:s arbete i ett långsiktigt perspektiv.

Ordförande

UTN:s ansikte utåt är dess ordförande, som även leder kårens verksamhet. Brinner du för ledarskapsfrågor och vill representera studenterna på TekNat-fakulteten? Som ordförande får du möjlighet att leda kårens verksamhet för ett bättre student-Uppsala och arbeta direkt mot universitetets ledning för en direkt insyn i universitetets centrala verksamhet. Tillsammans med styrelsen arbetar ordföranden för att organisationen ska sträva åt samma håll och bli starkare.

Vice ordförande

UTN:s vice ordförande leder organisationens interna verksamhet, så som alla kommittéer och arbetsgrupper. Är du den som tycker om att få andra att utvecklas och att se till att saker blir gjorda? Som vice ordförande får du arbeta med alla engagerade studenter inom organisationen, samla erfarenheter och idéer och utveckla de projekt som UTN genomför. Vice ordförande är även ansvarig för kårens ekonomi, både administrativt och strategiskt.

Ledningsgruppen

Varför kompromissa mellan studier och engagemang? Desto mer tid du lägger ner, desto mer får du tillbaka i form av erfarenheter och färdigheter – en återkommande sanning när studentengagemang diskuteras. UTN ger dig möjligheten att engagera dig på heltid med något du brinner för och samtidigt på att ge dig själv en rejäl dos av personlig utveckling.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har 10 heltidsarvoderade som arbetar inom olika områden för att göra studietiden för studenterna på Uppsala universitet trygg, meningsfull och rolig. För att jobba hos UTN behöver du inte mängder av erfarenheter, det du behöver är driv och entusiasm för uppgiften. Du vill inte slöa och slippa studierna, du vill kasta dig in i en spännande värld där du får verktygen att genomföra dina visioner tillsammans med andra driva kollegor.

Studiebevakare med arbetslivsansvar

Med ena foten hos arbetsgivarna och den andra hos studenterna arbetar arbetslivsansvarig för att utbildningarna vid universitet ska ha en god arbetslivsankytning. Vill du samarbeta med studenter och näringsliv för att utveckla Uppsala universitet? Då är arbetslivsansvarig din grej!

UTN:s studiebevakare med arbetslivsansvar är ansvarig för UTN:s bevakning av arbetslivet samt påverkan i arbetslivssfrågor. Detta innefattar bevakning och påverkan av arbetslivspolitiken i de delar som är av intresse för TekNat-studenterna på såväl riks- som ett kommunalt plan. Likaså bevakning och påverkan av arbetslivspolitiken på universitetet i allmänhet och på fakultetens i synnerhet.

UTN:s studiebevakare med arbetslivsansvar är arvoderad på kalenderår, håll utkik efter utlysningen på hösten!

Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Är du förtroendeingivande och en person andra vänder sig till när de har problem? Har du ett intresse för studiebevakning och gillar att få saker gjorda omedelbart? Vill du värna om studiemiljö och studenternas bästa? Då ska du söka studiesocialt ansvarig!

Studiesocialt ansvarig arbetar med att alla som studerar på universitetet ska trivas, att studiemiljön är god och att ingen diskrimineras eller far illa. Dessutom leder man det studiesociala utskottet och mottagningsrådet.

UTN:s studiebevakare med studiesocialt ansvar är arvoderad på läsår, håll utkik efter utlysningen på våren!

Studiebevakare med utbildningsansvar för de naturvetenskapliga utbildningarna samt med internationellt ansvar

Har du erfarenhet av studiebevakning och utbildningsfrågor? Vill du samordna utbildningsbevakningen på fakulteten? Brinner du för studenternas intressen? Vill du skapa mötesplatser över nationsgränserna?  Då ska du söka utbildningsansvarig med internationellt ansvar!

Utbildningsansvarig för de naturvetenskapliga utbildningarna leder, tillsammans med utbildningsansvarig för de tekniska utbildningarna, utbildningsutskottets verksamhet. Genom denna direkta studentkontakt blir man en väldigt respekterad och viktig del av utbildningsbevakningen på fakulteten och universitetet. Internationellt ansvarig ansvarar även för UTN:s bevakning och påverkan av frågor med internationell karaktär samt universitetets och fakultetens internationaliseringsarbete.

UTN:s studiebevakare med internationellt ansvar är arvoderad på kalenderår, håll utkik efter utlysningen på hösten!

Studiebevakare med utbildningsansvar för de tekniska utbildningarna

Är du den som påverkar universitetet i rätt riktning? Har du erfarenhet av studiebevakning och utbildningsfrågor? Vill du samordna utbildningsbevakningen på fakulteten? Då ska du söka utbildningsansvarig!

Utbildningsansvarig för detekniska utbildningarna leder, tillsammans med utbildningsansvarig för de naturvetenskapliga utbildningarna, utbildningsutskottets verksamhet och har kontakt med sektionernas studieråd. Genom denna direkta studentkontakt blir man en väldigt respekterad och viktig del av utbildningsbevakningen på fakulteten och universitetet.

UTN:s studiebevakare med utbildningsansvar är arvoderad på läsår, håll utkik efter utlysningen på våren!

Informationsansvarig

Är du utåtriktad, strukturerad och fokuserad? Gillar du kreativa utmaningar? Vill du vara länken mellan studenterna och UTN:s organisation? Då ska du söka informationsansvarig!

Informationsansvarigs uppgift är att informera om UTN:s verksamhet till studenterna på fakulteten och till omvärlden. Man är medlemskoordinator och administrerar UTN:s hemsida. Man ansvarar även för att alla engagerade följer UTN:s grafiska profil.

UTN:s informationsansvarige är arvoderad på läsår, håll utkik efter utlysningen på våren!

Klubbmästare

Söker du en rolig och spännande ledarskapsutmaning? Som ansvarig för UTN:s festverksamhet befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Förutom gaj och partaj innebär också att arbetsleda klubbverket, ansvara för verksamhetens ekonomi, inköp av mat och dryck.

Klubbmästaren leder klubbverkets arbete, och ansvarar tillsammans med Caféansvarig för trivseln på Uthgård och att alla som arbetar i kök och bar har relevant och nödvändig utbildning när det gäller livsmedelshygien, alkoholhantering och rutiner. Klubbmästaren är ytterst ansvarig för all UTN:s alkoholhantering samt att rutinerna kring denna efterföljs.

UTN:s klubbmästare är arvoderad på kalenderår, håll utkik efter utlysningen på hösten!

Caféföreståndare

Är du händig i köket, duktig på att hålla rent och en fena på att delegera? Har du storslagna visioner och gillar ordning? Vill du basa över en köksgrupp och utveckla UTN:s sociala verksamhet? Då ska du söka caféföreståndare!

Caféföreståndaren håller Uthgård levande genom att bedriva caféverksamhet och tillsammans med klubbmästaren sörja för de tillstånd och rutiner som finns för köket. Man träffar ständigt nya människor och är ett nav i UTN:s dagliga verksamhet.

UTN:s caféföreståndare är arvoderad på läsår, håll utkik efter utlysningen på våren!

Samarbetskontakt tillika projektledare Utnarm

Vill du visa vägen till dina medstudenters framtid? Vill du bygga broar och skapa kontaktytor för samarbeten? Vill du hålla i spakarna bakom en av Uppsalas största karriärmässor?

Samarbetskontakten, SK, ansvarar för att UTN anordnar möjligheter för fakultetens studenter att möta framtida arbetsgivare och få insikt i den kommande arbetsmarknaden. Vidare är SK ytterst ansvarig för genomförandet av Utnarm. SK ska också underlätta och hjälpa till vid samarbeten med externa parter inom organisationen. Syftet med dessa samarbeten är t.ex. att skapa förutsättningar för möten mellan studenter och näringsliv. 

UTN:s samarbetskontakt är arvoderad på kalenderår, håll utkik efter utlysningen på hösten!

Fullmäktige

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ där studenterna på TekNat-fakulteten gemensamt beslutar om UTN:s verksamhet och framtid. Fullmäktige består av 33 ledamöter som representerar de program och ämnessektioner som finns på fakulteten. Som medlem i UTN har du rätt att delta i diskussioner och komma med förslag.

Talmanspresidiet

Talmannens uppgift är att sammanställa möteshandlingar, skicka ut kallelser och leda fullmäktiges möten (3 ggr/termin). Vice talman håller i rodret om talmannen är frånvarande samt hjälper till inför och under möten. Sekreterare och vice sekreterare ansvarar för att allt som händer på fullmäktiges sammantäden blir nedtecknat och sparat, dessutom hjälper de också till att förbereda inför mötena. Vill du vara med och utveckla fullmäktige, Uppsala teknolog- och naturvetarkår och ha fruktansvärt roligt? Fundera på om talmanspresidiet är något för dig! Talmanspresidiet väljs på fullmäktige i december.

Ledamot i fullmäktige

Som ledamot i fullmäktige representerar du dina medstudenter intressen och tillsammans med representanter från andra sektioner är du med och sätter kursen för UTN. Genom att fatta diskutera och beslut om UTN:s verksamhetsplan och budget, samt vilka åsikter och projekt UTN ska driva får du erfarenhet av strategisk verksamhetsstyrning och många nya kontakter! Ledamöterna i fullmäktige väljs av sektionsföreningarna, kontakta din sektionsförening för att ta reda på hur du kandiderar!

Valberedningen

Att engagera sig i valberedningen är ett roligt och givande uppdrag där du får insyn i rekryterings- och urvalsprocesser, lite som att sitta på andra sidan i en arbetsintervju! Valberedningen hjälper styrelsen och fullmäktige att hitta lämpliga kandidater till olika uppdrag inom UTN. Valberedningen utlyser och marknadsför posterna, håller intervjuer och nominerar lämpliga personer för tillsättning.

Valberedningens ordförande väljs för ett år av fullmäktige i december. Övriga ledamöter i valberedningen är representanter från UTN:s sektioner och väljs på respektive sektions stormöte. 

Techna

Gillar du att fotografera, designa eller skriva? Vill du vara med och skapa något som läses av tusentals studenter? Då ska du engagera dig i UTN:s medlemstidning Techna!

Techna skickas hem till alla medlemmar i UTN två gånger per terminen, och det kan vara just du som bestämmer vad som ska finnas i tidningen! Redaktionens arbete leds av en chefredaktör och en vice chefredaktör som tillsätts av fullmäktige i december, deras uppgift är att rekrytera en redaktion och leda produktionen av tidningen.

Internrevisor

UTN har två internrevisorer som tillser att kårens verksamhet bedrivs enligt de stadgar och styrdokument som finns fastslagna. Revisorerna har god insyn i organisationen och stöttar styrelsen i deras arbete.

Förvaltningsansvarig

Är du händig, pysslig och initiativtagande? Gillar du att få saker och ting att fungera? Då kanske det är du som kommer ta hand om UTN:s fasta tillgångar!

UTN har många tillgångar som behöver tas om hand, allt från det 150 år gamla kårhuset Uthgård till kårbilen Bocken. Oavsett om du gillar att snickra, måla eller sy gardiner finns det garanterat ett roligt projekt att sätta tänderna i, och det bästa av allt; du får din egen arbetsgrupp att jobba tillsammans med!  

Systemadministratör

Är du intresserad av tekniska system? Gillar du att lösa problem med telefoner, datorer och program? Då kanske du är kårens nästa systemadministratör!

UTN har många tekniska tillgångar så som datorer, medlemsregister, servrar, hemsidan och domäner och alla dessa behöver regelbunder uppdateras och servas. Systemadministratören är ansvarig för detta samt ansvarig för att vara ledningsgruppen behjälplig när mer akuta problem uppstår.