Studentrepresentant

Studiebevakningen på teknat-fakulteten går i många fall ut på att studenter finns representerade och är aktiva genom många olika råd och organ. De olika råden och organen kan delas in i olika grupper ; programspecifika, fakultetsöverskridande och universitetet centralt.

Du som teknat-student kan vara med och påverka din och dina studiekompisars tid på universitetet!!

Genom att vara studentrepresentant ser du till att studenternas åsikter i olika frågor lyfts fram i de beslutande organen. Som studentrepresentant har du samma rättigheter som övriga ledamöter och skulle du till exempel missa obligatoriska moment har du rätt att kompletera dessa. 

Utan engagerade studenter skulle arbetet med att utveckla våra utbildningar gå betydligt långsammare.
Dessutom få du som representant en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare och labbledares arbete, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör vår arbetsmiljö bättre!

Är du intresserad av att representera studenterna på ditt program eller i din sektion inom t.ex ett programråd eller institutionsstyrelse kan du kontakta din sektion. Kontaktuppgifter till dessa hittar du under kontaktfliken i menyraden.

Vill du sitta i ett fakultetsöverskridande råd och påverka de tekniska- och naturvetenskapligautbildnigarna kan du höra av dig tilll UTN:s studiebevakare med utbildningsansvar för de tekniska utbildnignarna.

Vill du vara med och påverka hela universitetets arbete finns det även möjlighet till det! Till grupper och organ på en mer övergripande nivå av Uppsala universiet kan du läsa mer och ansöka via karsamverkan.se

För information om fördelningen av studentrepresentanter så läs: Fördelningsdokument - Fördelning av studerandeledamöter.pdf

För att läsa kårens policy för studentrepresentanter: Policy - 130520 - Policy för studentrepresentanter.pdf.