Rekommendera en student till en ämbetspost inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Här kan du rekommendera någon du känner som du tror skulle passa till ett post inom UTN! Den här funktionen finns till för att underlätta rekryterandet av bra personer till kårens lite större ansvarsposter, samt att fler ska våga söka.

Tänk på att du endast kan rekommendera till ämbetsmanna poster. Om du är osäker på vad som räknas till ämbetsmän så finner du en lista i dokumentarkivet (https://www.utn.se/sv/dokument) under informationsdokument. Notera att både du som rekommenderar och den som rekommenderas måste vara medlemmar i kåren.

Rekommenderade personer kommer att kontaktas i samband med att posten är utlyst.

--

Here you can recommend someone you know who you think might fit a positon at UTN! This function exists in roder to help recruit more great people for the Union's slightly larger posts.

Remember that you can only recommend for official positions (that is to say the largest positions within the Union). If you're unsure of what exactly counts as an official you can refer to the archive (https://www.utn.se/en/about-utn/document-archive) under "informationsdokument", the file called "Ämbetsmän inom UTN" (regrettably only available in swedish). You can also simply ask: val [at] utn.se. Also note that you as well as the person you're recommending have to both be members of the union.

Recommended persons are contacted as the post they are recommended for becomes open for application.