Kommittér och Arbetsgrupper

De flesta av de sociala aktiviteterna och eventen som arrangeras av Uppsala teknolog- och naturvetarkår planeras och utförs av kommittéer och arbetsgrupper.

Grupperna består av studenter som arbetar ideellt vid sidan sina studier. Skillnaden mellan en kommitté och en arbetsgrupp är att en arbetsgrupp har kontinuerlig aktivitet året runt medan en kommitté arbetar med ett specifikt event eller en grupp av event som pågår under en specifik tid på året. En kommitté har generellt ett presidium som består av en projektledare och en vice projektledare som oftast har ekonomiskt ansvar. Dessa leder och stöttar sedan resterande kommittémedlemmar i deras arbete.

Läs mer om de olika engagemangen här och håll utkik på sidan UTN söker för att se vilka poster som söks just nu!

 

 UTN:s Balkommitté (Balkå)

Balkommittén anordnar Naturvetarbalen varje udda år. Naturvetarbalen hålls på Uppsala slott och alla som vill är välkomna. I kommittéen kan man ansvara för underhållningen, event, sponsring med mera. Balen ligger under vårterminen och beroende på om den blir tidigt eller sent tillsätts Balkå under slutet av vårterminen eller i början av höstterminen.

 UTN:s Basmottagningskommitté (Baskå)*

Vill du vara med och skapa en mottagning för alla de som börjar läsa basåret? Sök baskå! Baskå är en mindre komittée på sju personer, vilket gör att du arbetar nära studenterna och kan lära känna dem.  Du får också möjligheten att utveckla ett ungt koncept vilken öppnar nya dörrar och ger dig fria händer.Projektledare och Vice Projektledare utlyses strax efter årsskiftet, därefter tillsätts de återståente fem.

 UTN:s Eventgrupp

Kårens eventgrupp består av 7-8 ideellt engagerade studenter som hela tiden arbetar för att uppfylla det behov av kontakt med företag och organisationer som finns. Det kan vara dessa organisationer och företag som kan bli studenternas framtida arbetsgivare. Lunchföreläsningar och casekvällar är exempel på event som arrangeras frekvent. I denna grupp har du möjlighet att få goda kontakter med intressanta företag och dessutom arrangera event med dessa. Läs mer om företagsevent här.

 UTN:s Examenskommitté (Examenkå)

Ansvarar för examensgasquen som anordnas efter fakultetens årliga examensceremoni på hösten. Alla studenter som tagit examen från TekNat-fakulteten under det senaste året är välkomna. Ceremonin hålls i universitetsaulan och examinanderna firas även med en gasque på kvällen. Att anordna examensgasquen ger mycket bra anknytning till alumner på fakulteten. Examenkå tillsätts under vårterminen.

UTN:s Forsränningskommitte (Forskå)

Arrangerar Forsränningen på valborg i fyrisån varje år. Forskå arrangerar också Forsfestivalen under veckan innan valborg med aktiviteter på dagarna och spelningar eller fester på kvällarna. Forsfestivalen är i anslutning till byggområdet där flottarna byggs av rännarna själva. I kommittén kan man ha ansvar för till exempel startområdet, säkerheten, maten, drycken, festligheterna, marknadsföringen, materialet bara för att nämna något. Forskås presidie tillsätts i maj och kommittén under höstterminen.

 UTN:s Marknadsföringsgrupp

Ägnar sig åt fotografering, filmer, marknadsföring och relaterade aktiviteter. Perfekt om du vill umgås med andra foto-, film, och grafikintresserade,  utvecklas inom marknadsföring och ha kul. Marknadsföringsgruppen leds av UTNs Informationsansvarig.

 UTN:s Klubbverk 

Klubbverket är den grupp som planerar och anordnar torsdagspubar på Uthgård. Det är även klubbverket som bemannar baren och köket vid uthyrningar. Vi har en klubbmästare som är heltidsarvoderad och 4 mästare med olika ansvar som personal, event, kök eller bar. Klubbverket består även av värdar och crew som jobbar på våra olika aktiviteter. Klubbverkets huvudsyfte är att ge studenter en möjlighet att komma till Uthgård efter en dags studier och få sig god mat och dryck i en avsläppnad miljö. Klubbmästaren är en del av UTN:s Ledningsgrupp och utlyses i oktober och resterande poster tillsätts därefter. Man kan alltid testa på att jobba kök och bar som Crew, läs mer här.

 UTN:s Kulturgrupp

Kulturgruppen är UTN:s arbetsgrupp för medlemmar som är intresserade av aktiviteter som är typsika för teknolog- och naturvetarkulturen. Gruppen har under åren haft varierande aktiviteter, men fokus har alltid legat på att medlemmarna ska ha roligt tillsammans. Inom gruppen finns även UTN-kören som kontinuerligt har körövningar och andra event såsom Luciafirande. Kulturgruppens ordförande tillsätts under maj. 

 UTN:s Mastermottagningskommitté (Masterkå)*

UTN:s Mastermottagning är en mottagning för alla masterstuderande på teknisk och naturvetenskapliga fakulteten. Här får du chansen att engagera dig mer internationellt och lära känna personer från Sverige men även från resten av världen. Masterkå är ett mycket ungt engagemang så om du tycker om att uteckla och skapa nya konsept samt ett internationellt intresse är Masterkå något för dig.

 UTN:s Polhackskommitté (Polhackskå) 

Ansvariga för UTN:s spelevent Polhacks. Kommittén känns igen på sin orangea färg som är Polhacks huvudfärg. I kommittén kan man bland annat vara ansvarig för spelturneringar, roliga event under Polhacks, nätverket eller elen, webbsystemen, allt tryckmaterial, säkerheten och mycket mer. Projektledare och vice projektledare utlyses i mitten av höstterminen och resten av kommittén utlyses strax därefter. 

 UTN:s Propplärare* 

Huvudproppen ansvarar för de studenter som är propplärare och håller i en matteproppkurs, som är frivillig, för de nya studenterna under TD­-mottagningen och  MFK­-mottagningen. Syftet med proppkursen är att repetera gymnasiematten så att alla får en fräsh start till när Universitetets kurser börjar. Det är även Huvudproppen tillsammans med Huvuddataproppen som är ansvarig för de dataproppar som hålls i samarbete med universitetet för att ge en introduktion i universitetets datorsystem. 

UTN:s Rallykommitté (Rallykå)

Rebusrallykommittén, eller Rallykå, arrangerar ett rebusrally i slutet av september. Det finns idagsläget 10 poster inom kommittén med sina specifika ansvarsområden. Under rallyt arrangerar de massor av stationer, knep och knåp, en avslutningsgasque och mycket annat roligt under dagen som deltagarna kan ta del av.

UTN:s Teknolog- och datavetarmottagning (TD-mottagningen)*

UTN:s största mottagning arrangeras av närmare 70 studenter, flera hundra om man räknar in alla faddrar och volontärer. Dessa studenter arbetar i olika grupper som ansvarar för olika delar av mottagningen. Fadderkommittén (Fadderkå) ansvarar för att utbilda, leda och finnas till stöd för faddrarna, Mediakommittén (Mediakå) ansvarar för att dokumentera mottagningarna samtidigt som TD-mottagningens aktivitetgrupp och marknadsföringsgrupp ansvarar för alla aktiviteter respektive all marknadsföring, alla sponsorkontakter och PR. Tillsist finns gruppen som har ett extra ansvar för att, tillsammans med faddrarna skapa bra sammanhållning mellan studenterna. Projektledare och vice projektledare för hela TD-mottagningen utlyses i mitten av höstterminen, därefter tillsätts en ledningsgrupp och slutligen resterande i de olika grupperna under början av vårterminen. Faddrar och volontärer söks i mitten/slutet av vårterminen. 

 UTN:s Utnarmkommitté (Utnarmkå)

Utnarmkommittén, som kännetecknas av färgen turkos, anordnar varje höst Utnarmmässan med tillhörande eventmånad. Utnarmmässan är UTN:s karriärsmässa där spännande och relevanta företag och potentiella arbetsgivare bjuds in för att skapa en mötesplats mellan studenter och arbetsliv. Utnarmmånaden startar i oktober med olika typer av företagsevent och Utnarmmånaden avslutas med karriärsmässan första veckan i november. Utnarmkommittén består av 17 st personer med olika företagsrelaterade arbetsområden, majoriteten av dessa poster utlyses tidigt på året i januari/februari.

 

* En del av UTN:s mottagningsverksamhet för nya studenter