Engagera dig!

Som medlem i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) kan du välja att engagera dig i kårens verksamhet vid sidan av dina studier. Du kan engagera dig i alla olika evenemang som UTN står bakom, men du kan även engagera dig som studentrepresentant på fakultetsnivå eller i någon av UTN:s arbetsgrupper. För mer information om vad du kan engagera dig som, gå in på ”Event” i huvudmenyn.

Det finns många olika grupper och organ inom och via UTN som du kan engagera dig i. Du söker via UTN:s ansökningssystem apply.utn.se här kan du även se tillgängliga poster.

Posterna väljs på lite olika sätt, en del går via valberedningen och väljs sedan av UTN:s styrelse, medan andra går via valberedningen men väljs av UTN:s fullmäktige. De flesta poster väljs dock av presidierna i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna. Ytterligare poster väljs av olika grupper inom UTN. Om du är intresserad av att engagera dig på sektionsnivå ska du vända dig till din sektionsförening.