Referat FUM 2020:3

Här kommer ett referat om FUM 2020:3

19-maj: Då var det dags för FUM:s sista sammanträdande för terminen. Efter formalia var det som vanligt dags för lite meddelanden från UTN:s diverse poster om vad de gjort sedan förra FUM. Planering av överlämning låg på listan för många av posterna. COVID-19 fortsätter påverka UTN:s arbete, men arbetet finns ju så klart fortfarande kvar, dock är det ganska annorlunda från vad det brukar vara.

Innan motionerna drog igång gicks en handling från FUM 2020:1 igenom. Där fastställdes det att ett seniorskollegium skulle upprättas. Mötets första motion, kring ändringen av UTN:s miljö och klimatpolicy, drogs igång. Denna fråga var en stor del utav det som diskuterades i FUM 2020:1 där det bestämdes att skjuta upp frågan till ett senare FUM. Efter en lång debatt och en del kompromisser togs till slut beslut att gå med UTN:s proposition med några modifikationer. Resterande motioner angick revidering av sektionstillhörighet, revidering av åsiktsprogrammet samt ändrades det så att Technas utgivare även kan söka andra poster inom UTN.

Propositionerna diskuterades sedan där flera större propositioner röstades igenom, bland annat budgeten för 2020-2021, samt den taktiska verkningsplanen. Det beslutades även att starta en stiftelse för byggnationen och drift av kårhuset samt eventuella studentbostäder.

20-maj:

Dag 2 började med att gå igenom den sista utav propositionerna där det beslutades att tillsätta 18 medlemmar till det nya seniorskollegiumet. Efter det var det dags för val, bland annat de poster som inte blev tillsatta under FUM 2020:2. FUM röstade igenom två nya styrelseledamöter, Linnea Jansson och Torun Moberg. Efter det var det dags att rösta fram en chefredaktör för Techna där Ruta Upite valdes till posten. Till slut valdes Hanna Stjernfeldt, Annie Paulsson och Kajsa Wengelin som valde att söka som trio (lite unikt) till vice sekreterare, talman respektive sekreterare.

Efter en kort utvärdering avslutades då denna termins sista FUM. Ser fram emot vad nästa termin kan komma med.

NVF Max Johansson Saarijärvi