Referat FUM 2020:1

Här fås ett referat på FUM 2020:1, skriven av Emil Säbb från NVK, mötesdatum 25 och 26 Februari 2020.

Den 25 Februari hade FUM sin första sammanträdning för året, med handlingar som skickades ut för sent samt inte uppdaterats innan självaste mötet. Med några små ändringar i handlingarna kunde FUM godkänna handlingarna och rapporterna från presidium, kårens ämbetsvalda samt Techna’s redaktörer berättade vad de gjort sedan senaste FUM. Däribland det var många mötet som gåtts på, samt att få frågor ställdes till rapporterna.

Därefter inleddes långa diskussioner angående hur UTN skulle ställa sig angående SFS nya ställningstagande angående SD, där akronym står i stort fokus. Efter den långa diskussionen kom det fram till att UTN skulle ställa sig bakom de nya riktlinjerna som SFS har lagt fram. Sedan inleddes en till lång diskussion, angående förändringen av omtentaperioderna. Där framgick information om att bland annat GB inte har omtentaperioder och alla sörjde med dem när detta framgick. Med god marginal så var majoriteten av FUM emot Universitets förslag av att ändra omtentaperioderna, samt att FUM var för att behålla omtentaperioderna som de är nu.

Då så var det dags för Motionen, den blev ultimat avslagen med ledande argument att styrelsen redan påbörjat en utredning om just de frågorna som motionen behandlade, så FUM bestämde för att avslå motionen och ge styrelsen i uppdrag att komma med en proposition på nästa FUM angående miljö och hållbarhets frågan.

Sedan var det roligt att Maria Wojtowicz valdes till valberedningens ordförande under detta möte, dock så valdes ingen till Internrevisor eller vice sekreterare under detta FUM möte.

Då var det dags för dag 2 av FUM, den 26 Februari 2020, under detta möte så försvann de lovade smörgåsarna, men som gengäld så röstades propositionerna igenom relativt snabbt, ty det involverade mest små förändringar i Policydokumentet som skulle uppdateras mest, samt införing av en Seniorskollegium. Därav var dag 2 av FUM över på en knappa timme, något som uppskattades av flera personer.

Trevligt FUM:ande denna gång, hoppas vi ses vid FUM 2020:2 Emil Säbb, NVK