Referat FUM 2019:5

Här kommer ett referat från årets femte fullmäktige 15/10, skrivet av Hanna Stjernfeldt och Annie Paulsson från NVB.

Dagens FUM (15/10) var väldigt kort på grund av att det endast var tre veckor sedan senaste sammanträdet ägde rum. Vi samlades endast tisdagen, mötet pågick en timme och 57 minuter varav tio minuter var toalettpaus. Oss biolog-ledarmöter veterligen var detta ett rekordsnabbt FUM.

I och med att detta FUM var väldigt tätt inpå förra så hade styrelsen inte skickat in något nytt för FUM att diskutera. De har dock varit flitiga och haft fullt upp med sina vanliga sysslor. Vice ordförande har bokfört en del utgifter från mottagningen och betalat ut löner. Det har varit sökperiod, och styrelsen har berett val inför poster som behöver fyllas. “Samarbetskontakt” har bytt namn till “näringslivsansvarig”. Ordförande och några från ledningsgruppen har varit och haft roligt i Linköping där de träffat personer med samma poster som sig själva, fast från andra teknolog- /naturvetarkårer.

Hugo Sandelin har efter egen förfrågan blivit entledigad från sin post som styrelseledamot. Nu är därför två ledamotsposter till styrelsen vakanta. Posterna Utb-Ex (studiebevakare med utbildningsansvar externa frågor) och Utb-N (studiebevakare med utbildningsansvar naturvetenskap) är vakantsatta. Dessa uppdrag är så klart otroligt viktiga, så tagga era kompisar och gå in och sök!

Stadgeändring
FUM röstade för andra gången igenom att uttrycket “ämbetsmän” ska ändras till “ämbestverkare”, vilket betyder att förslaget nu är fastställt. Detta för att kåren vill sträva efter att vara mer könsneutrala och inkluderande i sina ord och titlar.

Val
Följande poster hade vi att fylla:

Fullmäktiges vice sekreterare (2019)
Ledamöter till kårstyrelsen
Fullmäktiges talman
Fullmäktiges vice talman
Fullmäktiges sekreterare
Fullmäktiges vice sekreterare (2020)

Vi valde Groucho Zimmermann till Fullmäktiges vice sekreterare (2019), som på plats kandiderade till posten. Ingen beredd ansökan hade inkommit till något av valen. Ingen kandiderade heller på plats till resterande poster, vilket innebar att platserna vakantsattes till nästa FUM som är första veckan i december.

Vi ses på nästa FUM i december, men fram tills dess önskar jag er alla en riktigt mysig höst!