Referat FUM 2019:3

Här kommer ett referat från årets tredje fullmäktige, 14/5, skrivet av Ylva Jansson från X.

I tisdags den 14 maj hade fullmäktige sitt sista sammanträde för terminen. Efter inledande mötesformalia fick styrelsen och ledningsgruppen komma ner och presentera vad de har jobbat med sen senaste FUM. I vanlig ordning involverade det flera olika möten med bland annat med universitetet, kommittéer och andra kårer. Tryckfelsnisse hade dock varit i farten på flera ställen i rapporterna, vilket gav upphov till många skratt.

Därefter kunde fullmäktige välja Cornelia Svärdström (X) till valberedningens nästa ordförande, yay! Även ett grattis till Hugo Sandelin (DV) som valdes till styrelseledamot! TMPs vice sekreterare är däremot fortfarande vakant och så även de två sista ledamöterna till nästa års styrelse.

Sedan vad det dags för propositionerna. Med anledning av eventuellt införande av en medlemsavgift för kåren har fullmäktige gjort en medlemsundersökning där sen en sammanställning skickats till styrelsen. På grund av låg svarsfrekvens, tvetydiga slutsatser och ett nytt medlemssystem beslutades att i dagsläget stå fast vid en medlemsavgift på 0 kr och istället undersöka andra sätt att stärka kårens ekonomi. Man är rädd för att tappa medlemmar vid införande av medlemsavgift, vilket skulle kunna försvaga UTN:s position gentemot andra kårer samt försvåra att nå ut med information till våra egna studenter vilket kan leda till lägre uppslutning till olika evenemang.

Utöver det antogs den taktiska verksamhetsplanen och totalbudgeten för verksamhetsåret 2019/2020. Även UTN:s investerings- och underhållsplan fastställdes, med enda ändringen att några soffor nu är avskrivna. Sedan önskar styrelsen och studiebevakarna att utföra en större revidering av kårens åsiktsprogram men för att inte skynda sig igenom detta antogs åsiktsprogrammet i sin nuvarande form för att sedan kunna ta upp en revidering under FUM2019:4.

En stor anledning till att fira var att revideringen av den strategiska verksamhetsplanen äntligen var slutförd och därmed beslutades genom en motion via Ebba Fogelström (NVF) att den gamla SVPn tas ur bruk och ersätts av en målplan och en värdegrund. Det kunde konstateras att slutprodukten varit väl värd att vänta på!

Glad sommar, ses på nästa FUM i höst!
Ylva Jansson, X-Sektionen