Referat FUM 2019:2

Här kommer ett referat från årets andra fullmäktige, 2-3/4, skrivet av Daniel Wiman från K.

Första dagen av FUM 2019:2 genomsyrades verkligen av temat "old-school". Maten som serverades var hemlagad och inga klickers eller digitala närvarolistor fanns i syne, så istället inleddes mötet med ett gammalt hederligt upprop. På agendan för dagen stod inval av nya engagerade i kåren, men innan dessa processer inleddes kom en god nyhet från Ebba Fogelström, föregående talman i presidiet; alla tidigare protokoll har nu justerats och är redo att läggas in i arkivet!

Med bevakningslistan ur vägen fortsatte mötet med information från UTN:s styrelse och kårledningen. Styrelsen hade bedrivit mycket arbete under tiden mellan FUM 2019:1 och detta sammanträde, inte minst med att försöka göra överlämnandet till framtida styrelser till en smidigare process för alla inblandade. Konsistorieledamoten meddelade att UTN har fått fortsatt förtroende att representera sina studenter i tre år till, hurra! Studenterna vid Uppsala Universitet kommer även att fortsätta ha samma inflytande vid val av rektor som tidigare, något som diskuterats intensivt efter valet av vår nuvarande rektor där studenternas åsikt inte matchade ledningens. Studiebevakarna delade även med sig om sitt pågående arbete att inkludera fler internationella studenter i UTN:s verksamhet (internationell pub på Uthgård, bland annat), samt om diskussionerna kring sektionsrummen på nya Ångström.

När alla meddelanden var avklarade inleddes den längsta punkten på dagordningen med stor marginal: valen. Fullmäktige var sprängfylld med frågor till alla kandidater och även valen som bereddes utan konkurrens tog sammanlagt timmar att genomföra för att se till att alla kandidater var förberedda att anta uppdragen. Till ny ordförande valdes Petter Elgh, en fjärdeårsstudent från K-sektionen som har varit tidigare engagerad som b.la. Professor Spons i Rekå och inom Akademiska Senaten. I och med valet av vice ordförande bildades en animalisk duo i ledningen, då Fredrik Örn från F-sektionen slutligen sållades ut som vinnare i ett konkurrensval. Klockan var nu halv elva på kvällen och för att avrunda kvällen valdes åter Sanne Rönning som konsistorieledamot för UTN för att fortsätta arbetet med universitetets arbetsordning, mål och strategier. Många trötta ansikten och en allmän önskan att sova medförde till slut att mötet avslutades kl 23:20.

Så kom dag två av FUM 2019:2 och klickers var medtagna och närvarolistan var tillbaka in i 2000-talet igen. Fullmäktige var på hugget och utan utdragna diskussioner fortskred effektivt valen av Max Netterberg från STS och Ebba Fogelström från NVF som internrevisorer för UTN:s verksamhet. Även två nya styrelseledamöter valdes in, Adam Hallberg från NVK och Måns Bengtsson från F. Tre platser är dock fortfarande öppna till styrelsen, så sök till nästa FUM! Till chefredaktör och biträdande chefredaktör för kårens tidning Techna valdes en dynamisk duo då föregående chefredaktör Elizaveta Yakovleva från F fick förnyat förtroende, tillsammans med den tidigare skribenten och layoutansvarige Carl Enlund från IT som biträdande chefredaktör.

Trots att fler val genomfördes under fullmäktiges andra sammanträde var detta ändå inte huvudtemat för dagen, utan den äran fick diskussionerna. Många viktiga beslut står nämligen inför fullmäktige i framtiden. UTN:s heltidsanställda behöver för tillfället sätta sig själva i en ekonomiskt ohållbar situation för att kunna engagera sig, och detta är ett problem som vi måste lösa tillsammans. Ett förslag är att införa en medlemsavgift, likt det alla andra teknologkårer har i Sverige för tillfället, och för att ge mer information till kårens ledning och medlemmar tillsattes därmed en arbetsgrupp med uppgift att sammanställa åsikterna från en enkät som skickades ut under hösten/vintern 2018.

Vidare diskuterades även den nya strategiska verksamhetsplanen som har filats på under ett antal månader. Bland annat står ökad rekrytering och en bättre insyn i kårens arbete som punkter på den långsiktiga agendan, och det omarbetade dokumentet var mycket uppskattat av fullmäktige. För att sätta punkt på det sista sammanträdet då kvällningen än en gång hade passerat debatterades det kring bästa vägen att samordna Uppsalas olika studentkårer, samt om UTN eventuellt ska börja publicera sökstatistik för de olika posterna för att öka insynen i kårens verksamhet. Åsikter lyftes och argument hördes, och när fullmäktige och talman till sist var överens att avsluta den andra dagen vid 23:15 var därmed hela agendan för FUM 2019:2 avbetad. Nästa sammanträde äger rum i maj, tills dess syns vi på UTN:s campus!