PÅVERKA DIN KÅRS FRAMTID

Just nu genomför kåren en större renovering av sitt sätt att arbeta för framtiden, och för att verkligen förankra åsikterna hos gemene student genomför vi nu en undersökning av de behov, önskningar och idéer som finns hos alla dem som vår organisation inrymmer. Vi vill arbeta mot att ha långsiktiga mål som berör alla delar av kåren, så här är din chans att lämna din åsikt om vad kåren bör arbeta för. Ingen åsikt är för stor eller för liten! Vad vill du att din kår ska ha blivit om 1, 5 eller 10 år? Sista svarsdag är 17:e februari!