Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld - Susanne Paul

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har tilldelat Susanne Paul kårens förtjänstmedalj i guld.

Motiveringen lyder:

Under sin tid på Uppsala universitet har den nominerade funnits där för studenterna, gett dem vägledning och stöttning. Vare sig det har varit frågor som endast rör den enskilde studenten eller frågor som påverkar stora delar av utbildningen. Med en positiv inställning och stort engagemang hanteras de ärenden som presenteras. En stor vilja att göra rätt leder till gott samarbete med kåren och gynnar studenterna i stor utsträckning.

Efter ett och ett halvt år på sin nya tjänst har visar personen fortsatt intresse för att förbättra utbildningen för studenterna på teknat och vi tror och hoppas att det intresse finns kvar i många år framöver.

För insatser och engagemang som är större än vad anställningen kräver så vill Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse härmed nominera Susanne Paul till mottagare av UTNs förtjänstmedalj i guld.