Pelarmarskalkar 2019

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har tillsatt pelarmarskalkarna för 2019!

Att vara pelarmarsalk inom UTN är ett hedersuppdrag som enbar föräras tre personer varje år. De tre personerna är oftast i slutet av sina studier och har gjort mycket för UTN och studenterna på TekNat-fakulteten.

Som pelarmarsalk har man ansvaret för att vårda en av pelarna i Ericssonsalongen på Uthgård samt att anordna två ämbetsmannamiddagar för UTN:s övriga engagerade.

Motiveringarna lyder:

Hanna Marklund

Den nominerade inledde sina studier på fakulteten 2014, och har sedan dess hängivit sig åt engagemang inom kårens sociala arrangemang. Med en enorm positiv energi har hon axlat såväl kommitéposter som gruppledarrollen, inom bland annat TD-mottagningen och Utnarm.

Under sin tid som engagerad inom kåren har den nominerade gjort sig välkänd genom att inte enbart hänge sig åt sina egna engagemang, utan även lägga sin tid och energi på att hjälpa andra, inte minst genom att assistera vid kommitéefotografering. Både som kommittémedlem, gruppledare och kårengagerad jobbar den nominerade för att alla i hennes närhet ska må bra.

Det är därför med glädje som styrelsen med denna motivering nominerar Hanna Marklund till Pelarmarskalk 2019
 

Emanuel Eriksson

Den nominerade inledde sina studier redan 2012, och har sedan dess värnat om kåren med hela sitt väsen. Genom många engagemang inom kåren, som dess mottagningar, Balkå och inte minst i kårens ledning har den nominerade investerat tid och energi i kårens välmående. Under sina engagemang har han ofta tagit det som sin uppgift att alla ska må bra, och ingen skulle tvivla på att han lever för kåren.

Som förvaltningsansvarig har han redan åtagit sig uppgiften att ta hand om vårt kårhus, och det finnes bara naturligt att ansvaret för en av husets stöttepelare hamnar hos denna person.

Med denna motivering vill styrelsen nominera Emanuel Eriksson till pelarmarskalk 2019.
 

Malin Forsberg

Den nominerade har sedan början av sina studier vid fakulteten 2013 engagerat sig både stort som smått i såväl kår som sektion. Hon har tagit på sig ledarroller både som projektledare och ordförande och har under sina år som engagerad alltid prioriterat sina medengagerade och kårens bästa. Även genom kommittéengagemang har personen arbetat flitigt för att driva kårens arrangemang och dess arbete framåt.

Det senaste året har den nominerade tagit steget vidare till kårens strategiska ledning genom sitt arbete som vice talman. När hon nu kliver av detta ämbete så tycker vi att den nominerade är redo att ta sig an ett om möjligt mer hedervärt uppdrag i att värna om en av våra kära pelare.

Det är med denna motivering som styrelsen vill nominera Malin Forsberg till pelarmarskalk 2019.