Referat FUM 2018:5

Tack till Tobias Giertz för att du skrev detta sammanträdes referat! Vi ses igen under årets sista sammanträde: FUM 2018:6 4-6 december!

Tisdagen den 29:e oktober, klockan 18:02, öppnades fullmäktiges femte sammankomst för 2018. Platsen för mötet var Eva Netzelius på Blåsenhus, och vädret till trots var humöret på topp.

Efter den inledande mötesformalian vad det dags för kårens olika poster att redovisa verksamheten. Mycket har hunnits med, allt från bullbak till affärsresor och många, många möten.

Inga motioner eller propositioner lyftes under dagen, men biträdande chefredaktör för Techna tillsattes.

Dagens höjdpunkt, tillika längsta pinsamma tystnad var valet av nästa talmanspresidium. Då inga sökningar har kommit in, varken före eller under mötet beslutade fullmäktige att skjuta upp beslutet.

Under dag två av FUM 2018:5 kunde i varje fall talman för nästa år väljas. Val av övriga ämbeten fick tyvärr skjutas på framtiden.

 

Vi ses i december!
 

Med vänliga hälsningar,

Tobias Giertz, BAS-sektionen.