Referat för Fullmäktige 2018:4

Tack till André Hofstedt som författat referatet för terminens första sammanträde i kårens fullmäktige. Vi ses igen 30-31 oktober!

Det är dags för terminens första FUM, och på dagordningen är den Taktiska verksam-hetsplanen (TVP), budget och motioner om mer pengar till engagerade.

Mötet började med en crash course i mötesformalia för att påminna alla efter sommaren, och för att underlätta för de nya ledamöterna. Sedan öppnades mötet, med 31 ledamöter närvarande.

Efter lite formalia i början fortsatte mötet med meddelanden från den nytillsatta styrelsen och andra viktiga poster, där de berättade lite om deras arbetsuppgifter och vad de gjort sedan senaste FUM.

Det lyftes en övrig fråga om tillsättning av tillförordnad vice chefredaktör för kårtidningen Techna som togs upp efter meddelandena, där Johanna Blomstedt var den enda kandidaten som sedan valdes till posten.

Efter det gick vi vidare med motionerna, där Emanuel Eriksson föredrog om sin motion om justering av Riktlinjer för internersättningar. Den andra motionen handlade om lön för arvoderade, där Hannes Thorell föreslog en löneökning. Det diskuterades hur båda dessa förändringar skulle påverka kårens budget, både i helhet och för enskilda event, samt vilka som ska få ta del av dessa förmåner. Beslut fattades att be styrelsen att se över internersättningarna, och skjuta upp en eventuell lönehöjning till FUM 2018:6, där styrelsen ska komma med ett nytt förslag efter att ha undersökt kostnader och andra alternativ.

Med det beslutet kom även mötets slut för första dagen, och en välbehövlig vila på drygt 19 timmar utlystes.

Dag två började med att tackla de stora dokumenten TVP och budget. Presentationen följdes av massvis med förklaringar, ändringsyrkanden (mest från styrelsen) och några diskussioner kring fokusfrågorna, speciellt ”Tillgänglighet”. Där var frågan om man ska nämna minoritetsgrupper som kan diskrimineras eller att köra med ”ingen nämnd ingen glömd” principen, där det sistnämnda sätt blev det som antogs när budgeten och TVP klubbades igenom.

Därefter blev det paus med ett brakfika, bestående av mackor, kakor, chokladbollar och bullar. Lite minuspoäng dock för halvvarmt kaffe och brist på te.

Nästa punkt var Technas verksamhetsplan och budget, vilket tydligen saknats de senaste fem åren. Alla talare verkade mycket positiva till chefredaktör Elizavetas arbete med verksamhetsplanen och budgeten, och efter en kort diskussion antogs de båda.

Vips var mötet slut och vi laddar om inför nästa FUM som förhoppningsvis ger lika heta diskussioner som detta.

Hälsningar,
NVG-sektionen genom André Hofstedt