Sammanfattning av UTN:s styrelsemöte 8 augusti 2018

Hej! Nu har styrelsen haft sitt första möte efter sommarledigheten. Vi är väldigt glada över att vara igång.

På detta möte fick vi besök av Presidiet för TD-mottagningen för att diskutera kring kommande mottagning dels årets upplägg och dels styrelsens arbete under mottagningen. Därefter så diskuterades verkningsplaner och budget för förtroendevalda ämbeten inom UTN. Detta för att arbetet ska kunna fortlöpa eller inledas (för de som just tillträtt) i enlighet med UTN:s taktiska och strategiska verksamhetsplan. Under mötet diskuterades styrelsens arbetsgång under året, där upplägg kring val och marknadsföring av ämbeten diskuterades.

Vi diskuterade även framtida möten och kommer till nästa möte se på vilka projekt som vardera ledamoten ska ansvara för. Besluts som togs under mötet var att anta PC beslutet som togs angående att installera AC på Uthgård.  Då styrelsens arbete återkopplar starkt till den taktiska verksamhetsplanen fick samtliga ledamöter i uppgift att läsa på och komma med åsikter om TVP’n.  Inför nästa möte kommer styrelsen att reflektera över fokusfrågor inför läsåret 18/19.