Referat FUM2018:3 - säsongsavslutning!

Nu väntar en lång sommar, och vi i TMP tackar och bockar för den här terminen. Tack också till Josefin Wahlström från NVM-sektionen som har författat referatet för terminens sista fullmäktigesammanträde. Vi ses igen i höst!

Senaste FUM var fullspäckat av heta diskussioner och livlig debatt. Det började med att den avgående styrelsen, internrevisorerna, Technas presidium, och konsistorieledamot fick varsin liten blomma (gulligt!) som tack för arbetet. Sedan kom meddelanden från styrelse, ledningsgrupp och projektledare för UTNARM, följt av studiebevakarna, kårens konsistorieledamot, och Technas presidium. Då fick vi reda på att nytt merch med UTN-loggor kommer köpas in, att Technas presidium ska omstrukturera lite hur arbetet går till, och att det jobbas med att öka trygghet för studenter som blir sjuka, bland annat.

Den nuvarande biträdande chefredaktören för Techna, Elizaveta Yakovleva, blev vald till chefredaktör (grattis!), och nu kan man söka till biträdande chefredaktör!

Revideringar av UTN:s åsiktsprogram klubbades igenom med lite redaktionella ändringar, och en sidodiskussion om laborationssäkerhet hölls. En motion om ändrade sektionsbeteckningar hade kommit in, och en aktiv frågestund mynnade ut i en diskussion som slutade med att motionärerna drog tillbaka motionen.

Dag två började trevligt med pizza och fortsatte sedan med en rapportering av tidsåtgången av Per Wahlunds stiftelse, en stiftelse som ger pengar åt kultur- och utbildningsarrangemang för teknolog- och naturvetarstudenter på Uppsala universitet. Det rapporterades att tidsåtgången var rimlig.

Efter det klubbades UTN:s investerings-och underhållsplan, och taktisk verksamhets-plan och totalbudget för nästa år igenom, där det kommenterades att caféet är en medlemsförmån och inte en inkomstkälla, alltså att det inte är meningen att caféet ska gå plus.

Sammanfattningsvis var det ett intressant sista FUM för terminen, och förhoppningsvis blir kommade FUM efter sommaren också det.

 

NVM-sektionen genom Josefin Wahlström