Referat FUM2018:2 - Valfum!

Här kommer referatet från det senaste sammanträdet i UTN:s fullmäktige som ägde rum 10-11 april. Det är NVL som står som författare!

Det är idag den nya styrelsen skall tillsättas, spännande!

De posterna som skall tillsättas är följande:

Kårordförande, vice kårordförande tillika ekonomiskt ansvarig, ledamöter, konsistorieledamot, internrevisor, Technas chefredaktör, Technas biträdande chefredaktör.

 

10 april - 18

18:00 Mötet öppnas.

18:08 Meddelanderunda.

18:44 En nominerad till kårordförande.

18:45 Första kandidaten till kårordförande håller sitt anförande. Hen börjar med att presentera sig själv. Hen tycker att det kan vara nyttigt att inte ha alltför fasta tankar om saker och ting i kåren. Vill arbeta mycket med rekrytering och att få folk att, framförallt våga, söka poster. Hjälpa sektionerna så att det inte är svårt med formalia och dylikt. ”Det skulle vara väldigt roligt att få leda den här kåren, för man jobbar tillsammans, man har ett sorts gemensamt mål”.

18:50 Frågor ställs till kandidaten. Bland annat: ”Stöd till sektionerna. Vad menar du mer konkret?”, ”hur hanterar du konflikter?”, ”vilken blir den största utmaningen tror du?”, ”andra erfarenheter?”.

19:05 Slut på frågor, inga mer sökande.

19:05 DISKUSSION om val till kårordförande.

19:15 BESLUT: tillsättning eller vakant?

19:16 Andreas Gustavsson, NVG, blir vald till ordförande till kåren inför nästa verksamhetsår!

19:18 En nominerad till vice kårordförande tillika ekonomiskt ansvarig.

19:19 Första kandidaten till vice kårordförande tillika ekonomiskt ansvar, håller sitt anförande. Presenterar sig själv. Alldeles nyligen har hen varit projektledare för Polhacks. Vill börja med att lägga grund för senare kommittéer, ”ej uppfinna hjulet igen”. Sluta klyftan mellan teknologer och naturvetare. Unik relation mellan kår och de olika sektionerna.

19:24 Frågor ställs till kandidaten. Bland annat en erfarenhet av ekonomi, konflikthantering, andra eventuella arrangemang, fysisk och psykisk ohälsa.

19:46 Frågor om klyftan mellan naturvetare och teknologer kommer upp, och hen trycker på att det är viktigt att denna klyfta minskas.

19:50 DISKUSSION om val till vice kårordförande tillika ekonomiskt ansvarig.

20:03 Beslut efter diskussion, Max Mesch, NVF, blir vald till vice kårordförande tillika ekonomiskt ansvarig!

20:04 KAFFE

20:27 Mötet återupptas.

20:28 Fyra nominerade till ledamöter till kårstyrelsen. Och även en kandidat i salen.

20:33 De fem kandidaterna får i tur och ordning hålla sina anföranden där alla presenterar sig själva och berättar vilka tidigare erfarenheter de har. Liknande frågor som ställts till presidiet ställs till styrelsemotskandidaterna, bland annat om de kommer ha andra engagemang samtidigt, styrkor och svagheter och vad som kan förbättras i kåren.

21:27 Slut på frågor.

21:27 DISKUSSION om val till fem styrelseledamöter!

21:34 Beslut: de fem styrelseledamöterna, Linda Lundmark, ES, Elin Olby, W, Cajsa Roos, X, Sarah Kunz, F, och Lovisa Svensson, ES, blir valda!

21:42 Mötet ajourneras till imorgon, 11 apr -18, 18:00 på Blåsenhus.

 

11 apr -18

18:00 Mötet öppnas.

18:02 Det finns två nominerade till konsistorieledamot.

18:04 De två kandidaterna håller i tur och ordning sina anföranden. Frågorna som ställs till kandidaterna handlar om vilka tankar och åsikter de har, andra engagemang samt största utmaningen.

18:26 Slut på frågor.

18:26 DISKUSSION om val till konsistorieledamot.

18:35 Röstning och beslut att Sanne Rönning, NVB, blir val till konsistorieledamot.

18:38 Inga nominerade till internrevisor. Två kandidater i salen träder fram.

18:38 De två kandidaterna får i tur och ordning hålla sina anföranden. Frågorna som ställs handlar om konflikthantering och varför de söker på plats båda två.

18:51 Slut på frågor.

18:51 DISKUSSION om val till internrevisor.

18:53 Beslut, Emil Näslund, K, och Felix Brunnstedt, MILI, blir valda.

18:55 Inga nominerade till Technas chefredaktör. Inte heller några kandidater i salen. Eller någon annanstans. Bordlägger frågan till efter pausen.

18:59 RAST/KAFFE

19:24 Mötet återupptas.

19:24 Då ingen kandidat till Technas chefredaktör finns så bordläggs den punkten till efter propositionerna.

19:28 En nominerad till Technas biträdande chefredaktör.

19:30 Första kandidaten håller sitt anförande. Börjar med att presentera sig själv. Går första året på teknisk fysik. Hen har varit skribent tidigare, och tycker att Techna är viktig för kåren då den är ett medel för kåren att nå ut till studenterna och vice versa. Vill att tidningen ska finnas kvar!!

19:32 Frågor som togs upp var bland annat vilka idéer och tankar hen har om tidningen, och hur det känns att tidningen saknar chefredaktör, (tyvärr!).

19:42 Slut på frågor.

19:43 DISKUSSION om val till Technas biträdande chefredaktör.

19:45 BESLUT: förlänga mandatperioden till från och med nu. Elizaveta Yakovleva, F, blir vald till biträdande chefredaktör för Techna.

19:47 Fastställande av medlemsavgift gjordes även under mötet. Medlemsavgiften är 0 sek för medlemmar och 150 sek för stödmedlemmar.

19:49 Den bordlagda frågan om Technas chefredaktör tas upp igen, men tyvärr fortfarande inga kandidater... Valet bordläggs till FUM i maj.

20:05 Mötet avslutas.

 

NVL-sektionen genom Elsa Graneland.