Referat FUM2018:1

Nu finns referatet för fullmäktigesammanträdet 13/2, FUM2018:1 här och på hemsidan! Det är W-sektionen som står för referatet.

Referat för kårens fullmäktige - 2018:1

Senaste FUM bjöd på en massa trevligheter. Mötet började med presentationer av senaste tidens arbete. Först ut var internrevisorerna, som följdes av ledningsgruppen och en fulltalig(!) styrelse. De centrala studiebevakarna berättade att det kommer arrangeras ännu ett kursvärderingsbattle - fast med alla program denna gång! De pratade även om planerna på att eventuellt införa ett Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi på Uppsala universitet. Konsistorieledamoten hade varit på ett möte sedan senaste FUM. På mötet försökte man kartlägga framtida risker för Uppsala universitet. Utbildningsmässigt handlar det främst om att pengar för grundutbildningar minskar medan pengar tillägnat forskning ökar. Åtgärder för detta har diskuterats. Marika, chefredaktör för Techna, är fortfarande utan biträdande chefredaktör (sök!) och kommer därför bara göra ett nummer av Techna i vår.

Förra FUM kom en motion gällande den mentala hälsan hos engagerade i kåren. Motionärerna vill att ämbetsmän inom kåren ska få professionellt råd gällande sin psykiska hälsa en gång under sin mandatperiod. Styrelsen fick då i uppdrag att titta vidare på detta till nästa möte, alltså detta möte. På grund av julledighet för både styrelsen och företag intressanta för förfrågan beslutade FUM att beslut om detta skulle senareläggas till FUM 2018:3.

FUM biföll styrelsens uppdaterade budget för 2017/2018 vilket innebär att mer pengar kan användas för att vara till nyttja för kårens medlemmar, kul! Det beslutades även att ändra fondreglementet och på så sätt göra det möjligt att anställa en kapitalförvaltare som kan hjälpa oss ekonomiskt. Förutom dessa goda nyheter blev också reglementet för medaljer förnyat!

Hur vi i UTN känner kring att införa ett kårgemensamt standar diskuterades också. Eftersom det inte finns mycket i åsiktsprogrammet som kan stödja den ena eller andra sidan tog styrelsen upp det med FUM. Många tyckte att det var en bra idé med ett kårgemensamt standar men synpunkter på utformningen uppkom.

Under mötet blev även Paul Lindroos som går Kandidatprogrammet i kemi vald till valberedningens ordförande. Stort grattis Paul!

Sammanfattningsvis var det ett väldigt roligt första FUM för i år och dessutom första FUM överhuvudtaget för mig. Nästa möte är val-FUM, se till att vara där då!

Hälsningar

W-sektionen genom Inez Eriksson