Med anledning av dagens publiceringar av artiklar som avser uppmaning om att stänga av lärare från sina undervisningsuppdrag.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår önskar inte ta ställning till skuldfrågan i det aktuella fallet, men anser att det är oansvarigt att frigöra universitetspersonal från sina undervisningsuppdrag utan att först utveckla en fullständig plan för hur det fortsatta kursupplägget ska hanteras. 

Tvister inom fakulteten ska inte påverka kvaliteten på utbildningen som ges till våra studenter och kårledningen har framfört vikten av studenternas intresse i frågan till universitetsledningen (den fullständiga skrivelsen går att läsa på dokumentarkivet under Studiebevakning). 

Frågor hänvisas till prodekan för utbildning, Cecilia Johansson (cecilia.johansson [at] met.uu.se), eller ordförande för tekniska utbildningsnämnden, Greger Thornell (greger.thornell [at] angstrom.uu.se). Ni kan även kontakta våra studiebevakare på bevakare [at] utn.se