Sammanfattning av UTN:s styrelsemöte 10e januari 2018

Hallå alla! Styrelsen har haft sitt första möte efter ett välbehövligt juluppehåll och är redo för den sista halvan av sin ämbetsperiod!

Under mötet talade styrelsen som vanligt lite om allt möjligt. En av de största frågorna detta möte var huruvida UTN tycker det är en bra idé med ett kårgemensamt standar för alla kårer i Uppsala som då skulle finnas med vid cermonier anordnade av Uppsala universitet där kårerna är representerade. Exempel på sådana cermonier är doktorspromotion och professorsinstallation. Annars gick mycket av tiden detta möte åt att diskutera verksamhetsplaner angående kårens olika verksamheter!

Vi vill påminna att alla är välkomna att sitta med på våra möten så länge inte extra känsliga punkter diskuteras! Nästa möte är nu på onsdag 24/1 i Trellipsen på Uthgård.

Väl mött,
UTN:s styrelse genom Adam Alenius