Pelarmarskalkar och förtjänstmedalj i guld

Under senaste FUM tilldelades hedersuppdrag och hedersmedaljer till personer som varit utmärkande på ett eller annat vis för kåren.

Styrelsen nominerade tre personer till nya Pelarmarskalkar. Dessa var :

Astrid Gustafsson, student på STS-programmet, som bland annat varit Talman i fullmäktige under två år.

Fredrik Linder, som studerat byggteknik och nu läser master i Industriell ledning och innovation, som har många engagemang under bältet, senast som förvaltningsansvarig för kåren.

Emma Borg, som läser sitt sista år på STS-programmet, och har varit verksam i kårens ledningsgrupp som Caféföreståndare och många andra engagemang under sina år som student.

Sist men inte minst tilldelades UTN:s förtjänstmedalj i guld till Susanne Mirbt. Motivering följer:

Det finns få personer som de senaste åren har haft så stor betydelse för utbildningarnas, lokalernas och studentinflytandets utveckling. Vare sig det handlar om att det enskilda programmet ska vara tillräckligt väl genomfört, om att stimulera den pedagogiska utvecklingen, komma med radikala nya förslag,
bevaka implementeringen av det nya kvalitetsgranskningssystemet, främja en klok och konstruktiv internationalisering, att ta intryck av utvecklingen i
omvärlden eller att lyssna på studenternas synpunkter så är det svårt att föreställa sig en bättre kandidat.

För sitt brinnande engagemang i stort såväl som i smått, och särskilt för insatserna som ordförande i naturvetenskapliga utbildningsnämnden nominerar
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse härmed Susanne Mirbt till mottagare av UTN:s förtjänstmedalj i guld.