Sammanfattning av styrelsemötet 2017-11-22

Föregående styrelsemötets sammanfattning är färdig som här kommer från styrelseledamot Adrian Wennström.

På styrelsens sammanträde den 22:a november behandlades ansökningar till projektfonden, och medel delades ut. Styrelsen fastställde en intern ansvarsfördelning för att lättare kunna hålla koll på att dess projekt blir genomförda. Styrelsen diskuterade verksamhetsplaner och budgetar och en verksmhetsberättelse för ett par av kårens ämbetsmän. En diskussion hölls om personuppgiftshantering och utfallet av enkätunder sökningen Hur mår teknologen och naturvetaren hanterades.

Bland de övriga frågorna fanns bland övrigt frågan om utökad arvodering för UTNARM:s projektledare.