Referat FUM 2017:6

Nu finns referatet från årets sista FUM klart! Den här gången är det H-sektionen som skrivit referatet.

Dag 1:

Då var det dags för början på slutet. Ett standar är inköpt och levererat. Sofforna som FUM godkände för styrelsen att köpa in är även och levererade.

Studiebevakarna berättar att de har varit i Linköping på stormöte med ministrar och flera olika högskolor deltog. För den studiesociala delen har Ångström etapp 4 fått godkännande av rektorn. Detta kommer att bli Hus 9 på Ångströns.

I veckan kommer ett mail för kontaktuppgifter med mera att skickas ut angående sektionernas nyvalda.

Till nästa FUM kommer det gå att söka biträdande chefredaktör.

Förra verksamhetsåret gav ett stort positivt resultat. 3,4 miljoner i eget kapital som kommer att avsättas i fonder. Hela resultatet och kapital kommer investeras i ett nytt kårhus. Vinsten för föregående år var 800 000 kr. Detta är något lägre än tidigare, anledningen till detta beror på nya arbetsgivaravgifter.

FUM bordlade även två frågor till nästa FUM i januari i brist på handlingar.

Ingen sökande till talmanspresidiet till en början, men efter en lång rast började det rassla till och posterna alla poster tillsattes förutom posten till valberedningens ordförande.

 

 

Dag 2:

Sista dagen för FUM för detta år.

Ingen verkar kandidera till valberedningens ordförande idag, och posten vakantsattes och ärendet bordlades till nästkommande FUM.

Projekt Hamnen lade även fram en motion om den mentala hälsan för ämbetsmän inom kåren. En stor diskussion bröt upp om att rösta för att undersöka frågan vidare eller anta motionen som lades fram av Hamnen. FUM röstade att undersöka frågan och lägga fram ett större utformat förslag till nästkommande FUM.

Det nya programet högskoleingenjör i medicin teknik startar till höst. Detta nya program röstades in för att tillhöra H-sektionen.

Vidare valdes även tre stycken pelarmarskalkar att representera UTN.

 

Med detta referat önskar vi från H-sektionen till er alla andra fina sektioner en riktigt god jul och en gott nytt år!