Gällande UpUnet-S i studentbostäder

Just nu pågår en utredning om framtiden för Uppsala universitets studentnät UpUnet-S i studentbostäder.

UpUnet-S är idag det studentnät som finns i en stor del av Uppsalas studentbostäder för att ge oss studenter tillgång till internet i våra studentbostäder. Studentnätet har i omgångar fått kritik för att det varit instabilt och långsamt men under 2013 har universitets IT-avdelning utrett UpUnet-S framtid och en möjlig avveckling av studentnätet i studentbostäder.

Tyvärr har studentkårerna inte varit involverade i hela denna process för att kunna lyfta studenternas åsikter, men nu är kårerna inkopplade för att ta del av utredningen och Uppsala teknolog- och naturvetarkår har börjat sätta sig in i frågan. Universitetet har dock tagit till sig kritiken och ska se över var det brustit i kommunikationen eftersom vi studenter inte kopplats in tidigare.

Vi i Uppsala teknolog- och naturvetarkår ska fortsätta sätta oss in i frågan för att se till att vi studenter ska ha en god tillgänglighet till internet i våra studentbostäder.

Mer om diskussionerna kring UpUnet-S går att läsa på tidningen Ergos hemsida.

Utdrag ur kårens åsiktsprogram

3.5.3. [...] Det ska finnas nätverksaccess med god täckning och tillgänglighet i både universitetslokaler och studentbostäder.