Alumn

Du har väl inte missat att en alumnförening nu är i startgroparna?

Uppsala teknolog- och naturvetaralumner (UTNA) riktar sig till dig som studerat vid TekNat fakulteten. Fokus på aktiviteterna är ”av alumner, för alumner” och handlar främst om sociala aktiviteter och nätverkande alumner sinsemellan.

Följ föreningens Facebook sida: https://www.facebook.com/UTNALUMN 
eller klicka i föreningen i UUs alumnregister för regelbunden information om aktiviteter.

Bli medlem i UUs alumnnätverk och få information från oss på denna länk
https://alumnnatverk.uu.se/register?orgId=3cb86408-c44f-e911-a2dc-005056...

Vi nås också på upptna [at] gmail.com

Andra frågor om vår alumnverksamhet? Kontakta

Martin Gustavsson
070-308 95 27