Contact

Ledningsgruppen

UTN:s ledningsgrupp är heltidsarvoderade studenter som jobbar med det dagliga arbetet på kåren. De sitter på kontoret på Uthgårds övervåning.

Petter Elgh
E-mail:
ordf [at] utn.se
Phone:
018-57 25 21
Fredrik Örn
E-mail:
ekonomi [at] utn.se
Phone:
018-57 25 22
Anna Hillver
E-mail:
klubbmastare [at] utn.se
Phone:
070-495 99 28
Fredrik Jonasson
E-mail:
utb-ex [at] utn.se
Phone:
073 252 25 28
Simon Sterner
E-mail:
utb-n [at] utn.se
Phone:
070-308 95 24
Martin Gustavsson
E-mail:
na [at] utn.se
Phone:
070-308 95 27
Emma Nilsson
E-mail:
soc [at] utn.se
Phone:
072-219 80 75
Anna Hillver
E-mail:
klubbmastare [at] utn.se
Phone:
070-495 99 28
Clara Sporrong
E-mail:
info [at] utn.se
Phone:
out of order
Jacob Stålhammar
E-mail:
cafe [at] utn.se
Phone:
070 308 95 24
Felix Kåhrström
E-mail:
projektledare [at] utnarm.se
Phone:
070-308 95 25

Styrelsen

Styrelsen är ansvariga för att leda organisationen efter direktiv från UTN:s fullmäktige. De består utöver ordförande och vice ordförande av styrelseledamöter som sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier.

Petter Elgh
E-mail:
ordf [at] utn.se
Phone:
018-57 25 21
Fredrik Örn
E-mail:
ekonomi [at] utn.se
Phone:
018-57 25 22
Måns Bengtson
E-mail:
mans.bengtson [at] utn.se
Adam Hallberg
E-mail:
adam.hallberg [at] utn.se
Henny Henriksson Larsson
E-mail:
henny.henriksson.larsson [at] utn.se
Karl Wildt
E-mail:
karl.wildt [at] utn.se
André Hofstedt
E-mail:
andre.hofstedt [at] utn.se

Student- och doktorandombudsman

Anna Elm
E-mail:
studentombud [at] us.uu.se
Phone:
018 - 480 31 32

Forsränningen

UTN:s forsränningskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s forsfestival samt forsränning.

Maria Langkilde
E-mail:
forskarl [at] forsranningen.utn.se

Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ där studenterna på TekNat-fakulteten gemensamt beslutar om UTN:s verksamhet och framtid.

Linda Lindström
E-mail:
fum-sek [at] utn.se
Ebba Fogelström
E-mail:
talman [at] utn.se
Mathias Gårdesjö
E-mail:
fum-vsek [at] utn.se
Malin Forsberg
E-mail:
vtalman [at] utn.se

Klubbverket

UTN:s klubbverk är ansvariga för UTN:s Torsdagpubar samt uthyrning och övrig festverksamhet på Uthgård.

Anna Hillver
E-mail:
klubbmastare [at] utn.se
Phone:
070-495 99 28
Anna Hillver
E-mail:
klubbmastare [at] utn.se
Phone:
070-495 99 28

Polhacks

UTN:s Polhackskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s spelevent Polhacks.

Måns Bengtson
E-mail:
Boss [at] polhacks.utn.se

Systemadministratör

Systemadministratören är ansvarig för UTN:s servrar och övriga digitala infrastruktur. Om ärendet gäller informationsspridning och innehåll, kontakta UTN:s Informationsansvarige.

Daniel Fehrm
E-mail:
admin [at] utn.se

Förvaltningsansvarig

Förvaltningsansvarig Uthgård

Maja Markiewicz
E-mail:
forvaltning [at] utn.se

Utnarm

UTN:s Utnarmkommitté anordnar UTN:s karriärsmässa Utnarm samt andra aktiviteter i samband med denna.

Felix Kåhrström
E-mail:
projektledare [at] utnarm.se
Phone:
070-308 95 25